XXXVI Piesza Pielgrzymka Tarnowska

36 raz wyruszyli z Tarnowa, by pojutrze (w sobotę) spotkać się z Matką na Jasnej Górze. Pielgrzymka to trud, który w ofierze może stać się łaską. Piesza Pielgrzymka Tarnowska jak co roku liczy wielu naszych wiernych, którzy podążają razem z grupą 26 (Grupa Świętej Katarzyny).

W tym roku po 30 latach, nasz rodak ksiądz Kanonik Jan Gryboś (80 lat) także zdecydował się pielgrzymować!

Życzymy wszystkim pątnikom owocnej i błogosławionej pielgrzymki.


Dziękujemy za przesłane fotografie Panu Wojciechowi Radzikowi.

ps. w weekend udostępnimy fotografie z wejścia na Jasną naszej grupy.