XXXVI PPT – Wejście pielgrzymów na Jasną Górę

Wczoraj na Jasną Górę dotarła XXXVI Piesza Pielgrzymka Tarnowska. W tegorocznej pielgrzymce najliczniejszą grupą była grupa świętej Katarzyny Aleksandryjskiej (26), liczyła ponad 440 osób. Opiekunem tej grupy był ks. Piotr Cichoń.

Najmłodszy uczestnik dwudziestki-szóstki miał zaledwie sześć miesięcy, a najstarszym uczestnikiem był osiemdziesięcioletni ksiądz kanonik Jan Gryboś. 

 

Gratulujemy wszystkim pątnikom wytrawności w pielgrzymowaniu do Matki, Królowej Polski, dziękujemy za wszystkie wymodlone intencje i łaski.

 

Na szlaku pielgrzymki spotkaliśmy byłego wikariusza prefekta naszej parafii, księdza doktora Marcina Krępę – przyszłego “generała” 🙂